فراخوانی ...
کارافرینان برتر ایران نسخه چاپی RSS
مرتبط
 • برگزاری ویژه برنامه «جشن فجر» هنرستان سوره در حوزه هنری مازندران

  برگزاری ویژه برنامه «جشن فجر» هنرستان سوره در حوزه هنری مازندران
  به مناسبت گرامیداشت سی وششمین دهه فجر انقلاب اسلامی، حوزه هنری استان مازندران با همکاری هنرستان سوره ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی را با حضور مسئولین و هنرآموزان هنرستان دخترانه ساری برگزار کرد .
  خبر | اجتماعی | چهارشنبه 15 بهمن 1393
 • امروز ؛ همایش بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی ایران

  امروز ؛ همایش بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی ایران
  نخستین همایش بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی ایران، امروز و فردا با حضور صنعتگران ، محققان، متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان حوزه صنعت کاشی و سرامیک و همچنین مقامات دولتی و غیر دولتی در تهران برگزار می شود.
  خبر | اجتماعی | شنبه 8 آذر 1393
 • کارآفرینان برتر

  کارآفرینان برتر

  کارآفرینی | اجتماعی | دوشنبه 12 خرداد 1393
 • مصاحبه با آقای محسن اصفهانیان مدیرعامل و موسس شرکت گراد

  مصاحبه با آقای محسن اصفهانیان مدیرعامل و موسس شرکت گراد
  توسط فاطمه غضنفری عضو طرح همیار کارآفرین از دبیرستان فرزانگان منطقه
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 12 خرداد 1393
 • ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
    ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻃﺎﻫﺮی و ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از اﻋﻀﺎی ﻃﺮح ﻫﻤﯿﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 7   ﻣﻦ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﻢ ﺷﻘﺎﯾﻖ …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 13 اردیبهشت 1393